Resumé af afhandlingen

Afhandlingen behandler flere spørgsmål.

Motivation i organisationer

Et af formålene med Jacob Alsteds afhandling er at skabe et nuanceret fundament for at forstå motivation i organisationer. Organisationer lever af at skabe resultater, det være sig økonomiske, politiske eller vidensmæssige. Nogle organisationer er bedre til at skabe resultater end andre. Nogle organisationer forandrer sig og bliver over tid bedre eller dårligere til at levere resultater. Hvad er den psykologiske baggrund for sådanne variationer i organisationers resultater? Det er et af de spørgsmål, der søges besvaret i afhandlingen.

I afhandlingen opstilles endvidere en model for motivation. Denne model er baseret på, at mennesket er drevet af to basale drivkræfter: at opnå følelsesmæssig nydelse, og at undgå angst. Det er eksistensbetingelse, at både nydelse og angst altid vil være tilstede. Psykens primære opgave er at administrere nydelsen og angsten. Denne opgave løser psyken ved hjælp af forsvarsmekanismer, som f.eks. splitting eller fortrængning. Psyken søger at opleve så meget nydelse som muligt med så lidt angst som muligt. Psykologisk udvikling kan således forstås som en løbende forbedring af evnen til at administrere nydelse og angst. Denne proces gennemgår vi alle hele tiden i løbet af vores liv, nogle bedre end andre.

Al psykologisk udvikling foregår gennem relationer til andre mennesker. Det betyder, at jo nærere relationer, man har, jo mere vil man udvikle sig. "Udvikle sig" betyder her at folde sig ud som person, at få bedre adgang til sine ressourcer, at være mere åben overfor forandringer og udfordringer. Denne indsigt er central for at forstå, hvordan man skaber bedre resultater i organisationer, for det er jo netop sådanne egenskaber, der skal til for at organisationer forandrer sig.

Således har alle arbejdspladser en interesse i at arbejde meget aktivt med de indbyrdes relationer mellem medarbejdere, mellem ledere og medarbejdere og mellem ledere.

Nyt fundament i sociologien

Et andet formål med afhandlingen er at berige den sociologiske teori mere generelt. Projektet tager udgangspunkt i det forhold, at det meste sociologiske teori kan deles i to lejre. Den ene lejr mener, at der findes en grundlæggende menneskelig essens, der ultimativt styrer vores handlinger. Den anden lejr afviser, at der skulle findes en sådan essens. Jacob Alsted forsøger i projektet at udvikle en model for menneskelig motivation, der balancerer mellem et essentialistisk og et anti-essentialistisk synspunkt.

Målet med projektet er således at gøre sociologisk teori mere præcis gennem etableringen af en mere nuanceret forståelse af menneskets motivation. Denne forståelse baseres på en integration mellem begreber hentet fra psykologien og sociologien. For at dokumentere udbyttet af en sådan model, anvendes den på en analyse af to områder indenfor sociologien: organisationsudvikling og statens historie.