offentlige institutioner og myndigheder

Norges Forskningsråd (2009-2013)

Som et led i den norske Nærings PhD-ordning afholdes årligt et seminar for studerende og vejledere på ordningen. Seminaret omfatter bl.a. undervisning i udfordringer for Nærings PhD’er, kommunikation og strategi.

Reference: Rådgiver Annette Linda Vestlund
Kundens website: Norge Forskningsråd

Kerteminde Kommune (2010-2012)

Der gennemførtes en række seminarer for medarbejderne i kommunens bofællesskaber.

Reference: Leder Jørn Steinar Jørgensen
Kundens website: Kerteminde Kommune

Københavns Kommune, Center for bydesign (2009)

I efteråret 2009 afvikles et forløb for centrets projektchefer med fokus på ledelse.

Reference: Områdechef Mia Helvig Manghezi
Kundens website: Center for Bydesign

Kerteminde Kommune (2006-2008)

Der gennemførtes et kursusforløb for den nye kommunes 75 ledere. Forløbet varede et år og bestod af 5 moduler.

Reference: Tidl. kommunaldirektør Ronald Stelmer
Kundens website: Kerteminde Kommune

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2005-2011)

Gennemførelse af erhvervskurser for ErhvervsPhD-studerende. Bedømmelse af erhvervsrapporter udført af ErhvervsPhD-studerende.

Reference: fuldmægtig Ditte Mesick
Kundens website: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Styrelsen for Bibliotek og Medier (2001-2002, 2004, 2005-)

Der er gennemført to udviklingsprogrammer. I første program arbejdedes med direktionens interne og eksterne kommunikation samt med oprettelsen af teams. I andet program arbejdedes med teamledernes ledelse og fordelingen af ansvar og kompetence mellem disse og direktionen samt med ledelsesgruppens interne kommunikation. Begge programmer bestod af en kombination af observation, gruppe-feed back, individuel coaching og undervisning og blev afviklet i virksomheden.

Reference: Direktør Jens Thorhauge
Kundens website: Styrelsen for Bibliotek og Medier

Beskæftigelsesministeriets IT (2003-2009)

En række forskellige aktiviteter er gennemført. Gennem observation, coaching og seminarer rådgivedes ledergruppen med henblik på at videreudvikle ledelse og samarbejde i organisationen. Desuden gennemførtes to interviewundersøgelse blandt BIT’s interessenter. Endelig udformedes en kortlægning af kompetencerne blandt BIT’s medarbejdere. For tiden gennemføres samtaler med medarbejderne i forbindelse med overflytning til Statens IT.

Reference: Sekretariatschef Ole Bjørn Larsen
Kundens website: Beskæftigelsesministeriets IT

Referencer - Offentlige institutioner og myndigheder

Se den fulde liste...