organisationen og mennesket

Udviklingen indenfor organisationesteori har gennem de seneste 15-20 år udmøntet sig i nye former for effektiv organisationsopbygning. Vi taler om "Værdibaseret Ledelse", "Den lærende Organisation", "Spaghetti-strukturer" osv.

Udviklingen er karakteriseret af et opgør med hierakiske og autoritære ledelsesstrukturer til fordel for at engagere organisationens medlemmer gennem fælles visioner, åbenhed og læring.

Det har givet os bedre organisationer, men det har ikke nødvendigvis medført en dybere forståelse af, hvilke motivationer der står bag det enkelte menneskes indgåelse - eller netop ikke-indgåelse - i organisationerne.

Denne manglende forståelse gælder ikke blot de private og offentlige organisationer! Den gælder hele vores samfund; et samfund som i den offentlige debat igen og igen beskrives som stadig mere individualiseret, kommercialiseret, overvåget, og hvor det enkelte menneskes interageren med samfundet bliver stadig mere kompleks.

Derfor er forskning i menneskets motiver til handling grundsubstansen i en øget forståelse af ikke alene organisationsopbygning og ledelsesudvikling men også af hele samfundsudviklingen.

Forskning - Organisationen og mennesket