Menneskets motiver til handling

Mennesket handler udfra motiver der pr. definition er personlige, private. En moderne organisationsstruktur kan trods de bedste intentioner opleve:

  • vigende effektivitet trods fælles normer
  • dalende kvalitet trods kvalitetsstyring
  • stigende sygefravær, både kort- og langvarig
  • stress som stadigt mere dominerende årsag til fravær og vigende effektivitet

Problemerne kan i langt de fleste tilfælde føres tilbage til ubalancer i de enkelte menneskers helt personlige og private følelser og motiver så som:

  • jalousi
  • mindreværdsfølelse
  • følelse af at være uretfærdigt behandlet
  • indbyrdes konkurrence

Forskning i og fokus på menneskets motiver til handling er nøglen til bedre forståelse og håndtering af organisationsudvikling og ledelses- og samarbejdsproblemer.

haslund & alsted forsker i hvad der får det enkelte menneske til at indgå i sammenhænge. Denne forskning kombineret med mange års praktisk erfaring gør haslund & alsted til en moderne og meget stærk samarbejdspartner, når det drejer sig om ledelsesudvikling.

haslund & alsted har udgivet en række bøger, artikler, debatoplæg og interviews mm. Læs mere under Udgivelser.

Organisationen og mennesket

Udviklingen indenfor organisationesteori har gennem de seneste 15-20 år udmøntet sig i nye former for effektiv organisationsopbygning. Vi taler om "Værdibaseret Ledelse", "Den lærende Organisation", "Spaghetti-strukturer" osv.

Udviklingen er karakteriseret af et opgør med hierakiske og autoritære ledelsesstrukturer til fordel for at engagere organisationens medlemmer gennem fælles visioner, åbenhed og læring.

Det har givet os bedre organisationer, men det har ikke nødvendigvis medført en dybere forståelse af, hvilke motivationer der står bag det enkelte menneskes indgåelse - eller netop ikke-indgåelse - i organisationerne.

Denne manglende forståelse gælder ikke blot de private og offentlige organisationer! Den gælder hele vores samfund; et samfund som i den offentlige debat igen og igen beskrives som stadig mere individualiseret, kommercialiseret, overvåget, og hvor det enkelte menneskes interageren med samfundet bliver stadig mere kompleks.

Derfor er forskning i menneskets motiver til handling grundsubstansen i en øget forståelse af ikke alene organisationsopbygning og ledelsesudvikling men også af hele samfundsudviklingen.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.