Coaching

Alle ledere kan have behov for at diskutere ledelsesmæssige udfordringer med en neutral samtalepartner. Med udgangspunkt i lederens situation diskuteres aktuelle udfordringer i arbejdet, f.eks. relationer til medarbejdere, konflikter, projekters forløb, forholdet til andre ledere m.m. Coachingen tager typisk form af en serie samtaler af ca. 1½ times varighed - ofte på lederens egen arbejdsplads.

Udviklingsforløb for ledere

haslund & alsted udvikler længere forløb for ledere, der ønsker mere uddannelse. Her kombineres undervisning med coaching af den enkelte leder. På denne måde relateres udviklingsforløbet direkte til den enkelte leder. Sideløbende med coachingen giver undervisningen indsigt i ledelsesteori, lønforhandlinger, psykologi, samarbejde m.m. Undervisningen tager udgangspunkt i den seneste forskning på området. Ledelsesudvikling - Udviklingsforløb for ledere

Udviklingsprogram for hele organisationer

Denne ydelse sigter på at øge samarbejdet og produktiviteten i en hel organisation eller virksomhed. Alt arbejde foregår i selve virksomheden. Vort program kan omfatte mange typer af konsulentydelser: individuel coaching, deltagelse i ledelses-, medarbejder- og kundemøder, foredrag om teoretiske emner, afvikling af øvelser, medarbejder- og kundeinterviews, analyse af virksomhedens produkter o.a. I et udviklingsprogram, tilpasset den enkelte virksomhed, arbejdes der med ledelsen både som team og som enkeltpersoner. Et program vil ofte forløbe over et længere tidsrum (f.eks. 1 år).

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.