coaching

Alle ledere kan have behov for at diskutere ledelsesmæssige udfordringer med en neutral samtalepartner. Med udgangspunkt i lederens situation diskuteres aktuelle udfordringer i arbejdet, f.eks. relationer til medarbejdere, konflikter, projekters forløb, forholdet til andre ledere m.m. Coachingen tager typisk form af en serie samtaler af ca. 1½ times varighed - ofte på lederens egen arbejdsplads.

Ledelsesudvikling - Coaching