udviklingsprogram for hele organisationer

Denne ydelse sigter på at øge samarbejdet og produktiviteten i en hel organisation eller virksomhed. Alt arbejde foregår i selve virksomheden. Vort program kan omfatte mange typer af konsulentydelser: individuel coaching, deltagelse i ledelses-, medarbejder- og kundemøder, foredrag om teoretiske emner, afvikling af øvelser, medarbejder- og kundeinterviews, analyse af virksomhedens produkter o.a. I et udviklingsprogram, tilpasset den enkelte virksomhed, arbejdes der med ledelsen både som team og som enkeltpersoner. Et program vil ofte forløbe over et længere tidsrum (f.eks. 1 år).

Ledelsesudvikling - Udviklingsprogram for hele organisationer