Skrevet den:

Nogle ledere trækker den alt for længe med at fyre problematiske medarbejdere. Men det er vigtigt at gøre. For det første fordi lederen risikerer at forhale en fyring længere end nødvendigt, og dette sker på fællesskabets bekostning. Flere gode medarbejdere når måske at rejse i frustration over problemerne, mens lederen går rundt om sig selv. For det andet fordi lederen ikke kan skjule overfor medarbejderen, hvis han ikke længere tror på en forbedring. Det er faktisk nemmere for lederen at skjule det overfor sig selv, end det er at skjule det for medarbejderen, for medarbejderen læser lederens tusindvis af indirekte tegn på manglende tiltro til hende, som måske er ubevidste for ham selv.

Hvis lederen undlader at foretage sig noget i en sådan situation, risikerer han i realiteten at tage såvel organisationen som medarbejderen som gidsler for sin egen ulyst til at konfrontere sig med det ubehagelige. Dette kan være betydelig mere omkostningsfyldt for alle parter og gøre langt mere ondt, end en fyring, der bliver gennemført med etikken i behold.  En fyring er således berettiget, når:

1. Der efter lederens mening er tale om en problemer, der er så omfattende, at de ikke kan rummes indenfor virksomheden,

2. Lederen har overholdt alle formalia i forhold til loven, overenskomst, mundtlig og skriftlig advarsel, tillidsmand, afklaring med sin egen leder etc.,

3. Lederen af et ærligt hjerte kan svare ja til, at han loyalt og gennem længere tid har forsøgt at skabe optimale vilkår for medarbejderens forbedring

4. Når han – af et lige så ærligt hjerte - må svare nej til, om han tror på en forbedring.

Det er lederens vurdering, der gælder, og det er hans ansvar, at han kan tage fejl, men med mindre lederen har planer om at skifte job, så ligger det på forhånd defineret i rollefordelingen, at det er medarbejderen, der må forlade virksomheden. Det kan gøre ondt, men behøver ikke at være traumatisk.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.