Skrevet den:

Er global terrorisme et tegn på, at verden er på vej til at falde fra hinanden? Nej, tværtimod kan man se global terrorisme som et tegn på, at det globale fællesskab er under styrkelse. Statsdannelse og terrorisme hænger uløseligt sammen. Global terrorisme er derfor snarere et tegn på at kampen om dannelsen af et globalt statssystem er i gang.

Terrorismen er udtryk for et fænomen kendt fra gruppepsykologien som syndebukfænomenet. At skabe syndebukke er et ubevidst psykologisk forsvar, der gør det muligt at overføre indre konflikter til ydre personer eller institutioner og derefter at tage afstand til disse.

Syndebukfænomenet er også relevant for at forstå større grupper, som f.eks. stater. Når man tager afstand fra terrorister er der ofte tale om et syndebuk-forsvar. De grupper, der ikke kan eller vil indpasses i den eksisterende version af fællesskabet, dæmoniseres - de kaldes terrorister.

Formålet med syndebukke er at forhindre, at fællesskabet falder fra hinanden. Ved at fraspalte fællesskabets væsentligste problemer til noget ydre oplever man, at fællesskabet styrkes. Man kan altså – paradoksalt nok - se tilstedeværelsen af globale syndebukke som et ubevidst udtryk for viljen til et globalt fællesskab.

Vores stærke dæmonisering af terroristerne og terroristernes stærke dæmonisering af os er et tegn på at begge grupper forsøger at finde ud af, hvordan vi kan få fællesskabet til at fungere. Det globale fællesskab er blevet så påtrængende at vi er blevet nødt at skabe syndebukke for at overskue det.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.