Skrevet den:

Kvalitet opstår lige præcis der, hvor produktet eller ydelsen skabes. Problemet i dag er, at mange medarbejdere knokler alt for hårdt for at leve op til deres egen definition af, hvad god kvalitet er. En kvalitet som omstændighederne, tiden eller andre ressourcer måske ikke længere levner mulighed for at levere. Derfor er det en vældig god ide med en kvalitetsreform! Hvis man med denne reform forstår en levende debat mellem leverandørerne og interessenterne om muligheder og forventninger og en løbende tilpasning af niveauet i forhold til denne afvejning. Giv medarbejderne gode vilkår og skab rammerne for dialogen mellem opgavestillere, medarbejdere og brugere, og sørg samtidig for lettilgængelige klagemuligheder for brugerne, der hvor dialogen ikke slår til.

Hvad der ikke er brug for, er en byge af centralt udformede, mere eller mindre tilfældige, ”kvalitetsmål” med tilhørende kvalitetsrapporter, som trækkes som en spændetrøje ned over de  offentlige områder. Dette vil blot medføre endnu en optrapning af bureaukratiseringen, som allerede er udbredt i forbindelse med diverse kvalitetssystemer. Systemerne underminerer medarbejdernes ansvarlighed og motivation,  hvis de opleves som mistillid og kontrol, de fokuserer opmærksomheden på at opfylde kvalitetsmålene i stedet for at vurdere kvaliteten konkret, og systemerne risikerer i urimelig grad at belaste medarbejdernes sparsomme ressourcer i en uendelig opadgående spiral.

Således kan kvalitetsreformen komme til at bevirke det stik modsatte af sin hensigt, nemlig en sænkning af kvaliteten som følge af at ressourcer, som kunne være anvendt produktivt, bliver anvendt til at skabe et ønskebillede af tingenes tilstand. I sagen om hospitalernes venteliste har vi set, hvor meget et sådant ønskebillede er værd i virkelighedens verden.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.