Skrevet den:

Man betragter ofte ledere som personer, der har et ønske om at opnå magt på bekostning af andre. Men ledere kan også betragtes som medarbejdernes instrument til at undgå angst.

I det traditionelle billede af ledelse vil lederen være en magtfuld person, der udbytter og udnytter medarbejderne til sine egne formål eller organisationens formål. Det antages, at lederen har mere magt end medarbejderne. Lederen opfattes som en person, der er stærkere og mere intelligent end medarbejderne.

Men de senere år er der blevet øget fokus på fællesskabet mellem leder og medarbejder. Man forstår derfor ledelse som en ubevidst handel mellem ledere og medarbejdere. Det er meget komplekst hvad denne handel indeholder. Men en grov forsimpling kunne være at lederen får indflydelse til gengæld for at medarbejderne får reduceret ansvar og øget tryghed.

Dette introducerer en helt anden gensidighed i forholdet mellem leder og medarbejder end man normalt tænker på. På denne måde kan man faktisk se lederen som medarbejdernes instrument snarere end omvendt. Medarbejderne bruger ubevidst lederen til at gøre omverdenen mere overskuelig. For den, der skaffer sig en leder er der en række fordele:

    Antallet af beslutninger man skal tage reduceres
    Ansvaret for fejltagelser bliver mindre
    Ansvaret for kollegaerne bliver mindre
    Man kan bebrejde lederen, hvis noget ikke fungerer

Så hvem er mest magtfuld, lederen eller medarbejderen?

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.