Skrevet den:

Kravene til en leders psykologiske indsigt er i nutidens organisationer ganske omfattende. Det rejser spørgsmålet, om lederen - i sit arbejde med at motivere og støtte medarbejderne - ligefrem skal fungere som terapeut?

Nej, det er ikke meningen, at lederen skal være terapeut for medarbejderne, og det er der flere grunde til.

For det første består der et magtforhold mellem leder og medarbejder, hvilket umuliggør den magtneutralitet, som er fundamental i en terapeutisk relation. For det andet eksisterer der ikke en terapeutisk kontrakt mellem lederen og den enkelte medarbejder, hvor medarbejderen frivilligt har valgt at tale med lederen om sine inderste tanker og oplevelser med henblik på en personlig udvikling. For det tredje kan lederen ikke sikre terapeutiske rammer for forholdet (terapeutens tavshedspligt, klientens selvbestemmelse, ingen kontakt med klientens øvrige liv, konsistens over tid,), men kan komme i en situation, hvor lederen på grund af andre hensyn må bryde fortroligheden, give medarbejderen et pålæg, afskedige medarbejderen eller måske selv holde op som leder.

Imidlertid er der efterhånden mange mennesker, der har erfaret, at man ikke kan arbejde med motivation, relationer og udvikling i organisatoriske sammenhænge på en overfladisk måde. Det kræver mere end et par dages teambuilding at udvikle og fastholde et produktivt samarbejde, hvor mennesker trives. For at fremme den enkeltes udvikling og samarbejdet mellem medarbejderne er det derfor nødvendigt at lederen har solid psykologisk viden og indsigt og besidder en vis menneskelig modenhed, så lederen ikke viger tilbage for at indgå i tætte relationer med sine medarbejdere.

Men lederen skal samtidig være bevidst om forskellen på en god, tæt kontakt og en egentlig terapeutisk relation. Hvis der er medarbejdere med specifikke psykologiske problematikker i forbindelse med deres arbejdssituation, som de har brug for at arbejde med, må lederen nøje overveje, om processen skal involvere lederen direkte, eller om medarbejderen skal henvises til andre fora så som en eksternt tilknyttet psykolog, coach eller lignende.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.