Skrevet den:

Ligesom den enkelte anvender psykologiske forsvar for at holde sammen på sin egen psyke, må individerne i organisationer etablere fælles psykologiske forsvar for at holde sammen på fællesskabet.

Skabelsen af de fælles psykologisk forsvar er en løbende proces i alle organisationer. Man kan anskue det som en altid igangværende "forhandling" mellem medlemmerne af organisationen. Denne forhandling kan være mere eller mindre vellykket. Formålet er at skabe fælles billeder af virkeligheden, der hjælper til at gøre denne håndterbar. Men ligesom det psykologisk umodne individ kan være tilbøjeligt til at skabe alt for forenklede billeder af sig selv og omverdenen, gælder dette også for organisationer. Det kan f.eks. være påstande som "Sammenholdet i vores virksomhed er enestående godt" eller "Ansatte i private virksomheder er flittigere end ansatte her hos os i det offentlige". Lidt nedsættende kan man tale om, at kollektiver kan narre sig selv. Nogle gange er det nødvendigt, for at organisationen ikke skal falde fra hinanden, men ofte bliver den forsimplede opfattelse af tingene en hæmsko for at kunne forholde sig til og ændre tingene.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.