Skrevet den:

Organisationsstrukturer, som f.eks. hierarki, rutiner, arbejdsdeling, er nødvendige for at gøre det psykologisk muligt for en organisations medlemmer at deltage på en produktiv måde i organisationens arbejde. Mere præcist sagt er strukturernes formål at fortrænge de konflikter og den angst, der opstår i forbindelse med udførelsen af arbejdet. At der er behov for denne fortrængning skyldes, at alle former for samarbejde giver anledning til uenigheder, konflikter, uro, utryghed og angst.

Ved at deltagerne etablerer hierarki, arbejdsdeling og regler og procedurer, opnås en vis grad af styring, som fortrænger mange af konflikterne gennem at fungere som en slags ”opbevaring” af dem. Strukturen fungerer som en kollektiv fortrængning, der gør det muligt for organisationens medlemmer at ”holde hinanden ud”. Hvis det er defineret i strukturen, at A er leder og B er medarbejder, og hvis begge accepterer denne struktur, behøver B ikke at bruge emotionelle kræfter på at være vred over, at A har et større kontor end B, og A behøver ikke have dårlig samvittighed over det. Det er ikke ensbetydende med, at B ikke ubevidst kan være misundelig på A, og at A ikke ubevidst kan være bange for B’s misundelse, men det frigør både A og B for at være i åbenlys konflikt hver dag om, hvem der skal have det største kontor, og det frigør dem for at være i forbindelse med deres negative følelser.

Opretholdelse af strukturer stiller omfattende psykologiske krav til organisationens medlemmer. I dag opfattes det som selvfølgeligt, at man drøfter sin opgaveløsning med chefen, før den er godkendt, at kvalitetssystemets checkliste skal udfyldes og underskrives, og at en ansættelse kræver kvalifikationer. Men sammenlignet med den ikke-bureaukratiske organisation, vil man se, at ingen af disse ting er ”naturgivne” selvfølgeligheder. I den ikke-bureaukratiske organisation gør man kun, hvad chefen siger, så længe chefen er til stede, man løser opgaverne forskelligt fra gang til gang, og man ansætter venner og bekendte. Bureaukratiet stiller således store krav til den enkeltes selvdisciplin. Hvert medlem af organisationen skal, for at fungere tilfredsstillende i det moderne bureaukrati, kunne beherske sine følelser og kontrollere sine impulser, og det er ikke nemt. Men strukturen hjælper til.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.