Skrevet den:

Hvis en fodboldtræner ikke leverer resultater indenfor kort tid, bliver han fyret. Tilsvarende forventes det ofte, at en ny topchef vender en virksomhed fra underskud til overskud på et år. Hvis det ikke lykkes, bliver han fyret. Dette viser, at der i samfundet på den ene side er en længsel efter lederskab i form af Den Store Leder eller ”Frelseren”, og på den anden side er en intolerance overfor ledelse i almindelighed og en tilbøjelighed til hurtigt at forkaste den enkelte leder, når han eller hun ikke leverer de forventede, fantastiske resultater.

Det er oplagt, at samfundets modsætningsfyldte forhold til ledelse sætter en ny leder – som eksempelvis den kommende præsident Obama – i en svær situation. Hvordan lederen formår at håndtere denne situation afhænger i høj grad af vedkommendes personlige modenhed, integritet og intelligens. Det er derfor, det ikke er ligegyldigt, hvem lederen er som menneske. Den gode leder vil nemlig være modtagelig for ønskedrømmene om store resultater og forstå, hvad de er udtryk for. Men samtidig vil lederen formå at vise folk, at der er forskel på ønsker og virkelighed, og at de selv må omsætte drømmene til brugbare realiteter. Det kan ingen leder gøre for dem.

Om Obama er en sådan leder vil fremtiden vise.

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.