Skrevet den:

Repræsenterer de unge fra ungdomshuset vores allesammens ubehag ved det moderne samfund? De unge fra ungdomshuset har provokeret mange ved at afvise det etablerede. De har afvist at købe et nyt hus, fordi de ikke går ind for markedsøkonomien. De har afvist det samfundsmæssige hierarki ved ikke at acceptere nogen som helst kommunal indflydelse på et evt. nyt hus. De har afvist ejendomsretten ved ikke at acceptere Faderhuset som retmæssige ejere af huset.

Med disse afvisninger sætter de unge sig eftertrykkeligt uden for det etablerede fællesskab. Det har de formentlig deres egne interesser i. Men måske har vi andre etablerede også vores interesser i det? I gruppepsykologien arbejder man med en mekanisme, der kaldes projektiv identifikation. Projektiv identifikation virker ved, at man ubevidst overfører uønskede tanker om sig selv til andre. Disse andre kan man så tage afstand fra og dermed opnå kontrol over det uønskede. Måske har vi andre brug for de unge fra ungdomshuset til at bære vores ubevidste ubehag ved det gennemregulerede, gennemkommercialiserede og gennemglobaliserede samfund?

©2024 Haslund & Alsted I/S, www.haslundalsted.dk. Ingen gengivelse uden udtrykkelig tilladelse, print til personlig brug tilladt.